Kahramanmaraş TKDK, Tarım Kredi Kooperatifleri Yetkilileri İle Çalıştay Düzenledi

  • Cuma, 19 Haziran 2015 07:37

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yatırımcıların finans sorununa çözüm getirmesi amacıyla, protokol imzaladığı bankaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleriyle de protokol imzalamıştır. TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü yetkilileri ile Tarım Kredi Kooperatifleri bölge temsilcileri iki kurum arasında imzalanan protokol gereği, ilimizin hayvancılık, gıda, tarım ve IPARD programı tarafından desteklenen tüm sektörlerine uygulamada nasıl destekler sağlanabileceği konusunu ortak bir çalıştay düzenleyerek, yapılması planlanan faaliyetlerin hazırlıklarına başladılar.

Toplantı TKDK İl Koordinatörlüğü büyük salonunda 17 Haziran tarihinde yapılmıştır. Toplantıya TKKB Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet AKSOY, Müdür yardımcısı Raif ATAYIK ve Kahramanmaraş ili Kooperatif temsilcileri ile İl Koordinatörümüz Ahmet Cemil CEYHAN ile birim amirleri katılmışlardır.  Toplantıda tanışma merasimini takiben misafirlerimize İl Koordinatörümüz Ahmet Cemil CEYHAN tarafından kurumumuz iş ve işlemleri hakkında genel bilgi verilmiş, ardından Başvuru Kabul Uzmanı Murat AKGÖZ tarafından IPARD programı kapsamında desteklenen yatırım konuları ve yatırım konuları ile ilgili spesifik uygunluk bilgileri, uygun harcama kalemleri, hibe oranları v.b konularda sunum yapılmıştır.

Ayrıca Kahramanmaraş İl Koordinatörümüz Ahmet Cemil CEYHAN “AB Komisyonu tarafından 27 Ocak 2015 tarihinde imzalanan IPARD II programında IPARD I programında desteklenen mevcut sektörlerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Mevcut sektörlerde bir takım değişiklikler olmuştur. IPARD I’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği destek programına eklendi. Mevcut sektörlere ek olarak Kırsal Altyapı hizmetleri, Yenilenebilir Enerji, Makine parkları ve mantar yetiştiriciliğinin de hibe kapsamında olan sektörlere ilave edildiğini söyledi.” Teknik bilgi alışverişi sırasında İl Koordinatörümüz tarafından Kahramanmaraş’ta hibe desteği alan yatırımcılara ait tesislerle ilgili bilgilerin ve tesislere ait görsellerin olduğu bir sunum daha yapılarak çalıştaya devam edilmiştir.

Çalıştayda görüşülen konularda TKKB Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet AKSOY “ İki kurum arasında imzalanan protokol ile hem başvuru aşamasında (Kredi Niyet Mektubu) hem de sözleşme sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri yatırımcılarımıza kredi kullandırabileceğini belirtti. Bilindiği üzere Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ziraat Bankası gibi sübvansiyonlu kredi kullandırma yetkisinden TKDK’ya başvuru yapacak yatırımcılar da faydalanabileceklerdir. Yatırımın tamamlanması sonrasında işletmenin faaliyete geçmek için gerekli olan tarımsal girdiler de Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından peşin veya kredili olarak karşılanacaktır.” dedi. Çalıştay da son olarak Kurumumuz ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin IPARD programı hakkında bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenmesi için kurumlar arası iş birliğini arttırmaya yönelik yapılması gereken hususlar görüşüldü.

Okunma 2651 defa